WarsawJS logo

We talk about JavaScript.
Every month in Warsaw, Poland.

Meetup #41 - Talk: Wojtek Przechodzeń: Testowanie Angularów (1 i 2+) nie musi być koszmarem! [PL]